Неточният автоматичен превод от английски на повечето от наименованията на полетата в Партньорската зона налага да изготвим кратко ръководство за ориентация за тези, които нямат достатъчен опит с подобен софтуер. За съжаление програмистите не ни предоставят достъп за редакция на тези полета, затова се налага да внесем някои пояснения. Разбира се, при въпроси винаги можете да се свържете с нас за допълнителни разяснения.

Раздел „URL адреси на Афилиейта“

Първият раздел (таб) „URL адреси на Афилиейта“ е мястото, където можете да генерирате Вашите уникални линкове (с Вашия персонален код на партньор в края на линка), като просто копирате избран от вас URL на страница в Cruise.BG и го поставите в полето „URL на страницата“. След поставянето му, кликнете върху най-долния сив бутон „Основен URL“. Както виждате, в полето над него „URL за реферал“ се появява линк, който в края си съдържа Вашият персонален код на партньор, генериран автоматично от системата. Този Ваш персонален код на английски се казва „Custom Slug“ и ще бъде добавян в края на всеки URL който искате да персонализирате като Ваш и впоследствие да публикувате в социалните мрежи или Ваш сайт. Можете да видите този код по всяко време поставен по-горе точно под заглавието на раздела „URL адреси на Афилиейта“. След надписа на английски „Your custom slug is:“ следва Вашият личен код.
Полето под „Your custom slug is“ се казва „Вашият URL за реферали е:“. Линкът който виждате в курсив (bold), сочи към заглавната страница на Cruise.BG, с добавен Вашия личен код на партньор. След като копирате целия линк, можете да го поставите (публикувате) към текст с линк или към снимка или банер с линк, където сметнете за необходимо (Ваш сайт, пост в социална мрежа), да го изпратите чрез е-мейл или чрез електронно съобщение на познат човек и др. При клик върху този текстови линк, банер или снимка, посетителят ще бъде насочван към Cruise.BG, а благодарение на софтуера ние ще знаем, че това се случва по Ваша препоръка (тъй като програмата ще засече Вашият персонален код на партньор).
В средата на раздела „URL адреси на Афилиейта“ виждате едно празно поле с име „Campaign Name (optional)“. Това поле се ползва по Ваше желание, при положение, че искате да дадете име на Ваша маркетинг кампания и да проследите реализациите (посещенията) от нея.

Раздел „Direct Links“

Ако имате Ваш собствен уебсайт, започващ с „https://….“, тогава можете изцяло да избегнете създаването и публикуването на текстови линкове, снимки или банери с Вашия код на партньор, които да  насочват посетителите към Cruise.BG. Без наличие на какъвто и да е клик от страна на посетител, тази функционалност позволява да бъде регистриран всеки, който е дошъл в Cruise.BG, след като вече е бил на Вашия уебсайт. Единственото което трябва да направите е да поставите URL-a на Вашия уебсайт (домейна) в полето „Direct Link Domain“ и да кликнете върху сивия бутон най-долу „Save Direct Links“. След одобрение от наша страна, занапред всеки посетител на Вашия уебсайт, който е дошъл след това в Cruise.BG, ще бъде засечен и запомнен за период от 60 дни, без да е кликнал никъде.
Ако сте собственик на повече от един уебсайт, по същия начин можете да ни изпратите за одобрение и другите си домейни.

Раздел „Реклами“

Тук сме подготвили готови за копиране кодове с прикачен Вашият личен код на партньор. Тези кодове са готови за бъдат копирани и поставени във Ваш уебсайт.
Първите кодове сочат към основни страници в Cruise.BG. По-надолу ще видите готови кодове, с които можете да визуализирате лога, рекламни банери и снимки във Ваш сайт и които при клик от страна на посетител ще го отведат в Cruise.BG, a системата ще засече, че този посетител идва именно след като е кликнал на текст, лого, банер или снимка във Ваш сайт. Просто копирайте кода и го поставете там, където сте решили.

Раздел „Статистика“

Ето пояснения за значението на различните етикети в този раздел:
Неплатени реферали: Броят на изпратените, но все още неплатени он-лайн форми за запитване за круиз (неплатени регистрирани препратки)
Платени реферали: Броят на вече изплатените на партньора он-лайн форми (платени регистрирани препратки)
Посещения: Броят на реализираните посещения в Cruise.BG, дошли от текстови линк, банер, снимка и др. по линия на партньор
Коефициент на конверсии: Съотношението в процент между броя на изпратените он-лайн форми (регистрираните препратки) и общия брой на посещенията в Cruise.BG по линия на  партньор
Неплатени печалби: Общата сума на дължимото в лева от Cruise.BG към партньора
Платени печалби: Общата сума на вече изплатените суми от Cruise.BG към партньора
Комисион: Ставката или цената за получена он-лайн форма (регистрирана препратка), дължима от Cruise.BG към партньора
Campaign: Името на маркетинговата кампания (ако има такава, създадена от партньора)
Посещения: Броят на реализираните посещения в Cruise.BG, дошли от текстови линк, банер, снимка и др. по линия на партньор (в рамките на създадена от партньора маркетингова кампания)
Unique Links: Броят на уникалните посетители от всички реализирани посещения в Cruise.BG, по линия на партньора (в рамките на създадена от партньора маркетингова кампания)
Конвертирани: Броят на изпратените он-лайн форми/регистрирани препратки (в рамките на създадена от партньора маркетингова кампания)
Коефициент на конверсии: Съотношението в процент между броя на изпратените он-лайн форми (регистрираните препратки) и общия брой на посещенията в Cruise.BG по линия на партньора (в рамките на създадена от партньора маркетингова кампания)

Раздел „Посещения“

Ето пояснения за значението на различните етикети в този раздел:
URL: целевия URL
URL за рефериране: информация за вида на трафика
Конвертирани: какъв е текущият статус на въпросното събитие: платено, неплатено или изчакващо одобрение
Дата: датата и часа на реализацията на регистрираната препратка (на получаването на он-лайн формата)

Раздел „Реферали“

Тук системата публикува детайли по реализацията на всяка една препоръка от партньор:
Референция: Уникалният номер на всяка една регистрирана препратка в системата
Количество: Ставката или цената дължима към партньора за всяка една получена он-лайн форма (регистрирана препратка)
Описание: Името на получената он-лайн форма
Статус: Платен или Неплатен
Дата: датата и часа на реализацията на регистрираната препратка (на получаването на он-лайн формата)

 

Раздел „Payouts“

Тук системата публикува детайли по плащанията
Дата: датата и часа на реализацията на регистрираната препратка (на получаването на он-лайн формата)
Количество: Ставката или цената дължима към партньора за всяка една получена он-лайн форма (регистрирана препратка)
Метод на промоция: начин на плащане
Статус: Платен или Неплатен

 

Раздел „Настройки“

Първото поле Your Payment Email касае плащания към партньорите чрез PayPal по е-мейл. В тази Партньорска програма този начин на плащане не се използва, така че функцията също не се ползва.
При Notification Settings по-долу, ако отбележите квадратчето „Включи известия при нови реферали“, ще получавате автоматично генериран е-мейл от системата всеки път, когато е налице получаване на он-лайн форма (когато се регистрира нова препратка).
Ако желаете да ползвате приложението за незабавно известяване Pushover, то трябва да си направите профил в него и да поставите уникалния си код в полето Receive Referral Notifications via Pushover. Занапред на мига ще започнете да получвате известия при постъпила он-лайн форма за круиз, която е дошла по Ваша препоръка.
В най-долното поле Custom Slug Settings имате възможността да промените личния си код на партньор в системата (в случай, че настоящия не Ви харесва).
Не забравяйте ако направите каквито и да са промени по настрйките, най-накрая да кликнете върху сивия бутон долу „Запази настройките“.

 

Log Out

Всеки път когато свършите работа и искате да излезете от Партньорската зона, натиснете таба Log Out!