Преди круиз ваканцията

Внимателно подбрани маршрути
MSC наблюдава здравната обстановка в света постоянно и е в готовност по всяко време да промени даден маршрут при необходимост. Занапред ще се посещават единствено дестинации, които са обявени за безопасни както от местните власти, така и от здравните служби.

 

Изисквания за пътуване

Ще бъде отказано настаняване на борда в следните случаи:
 • при симптоми като: висока температура (равна или по-висока от 37,5 градуса по Целзий), кашлица, затруднено дишане, втрисане, болки в тялото/мускулите, изтощеност, главоболие, възпалено гърло и загуба на вкус или мирис през последните 14 дни преди отплаването;
 • при контакт със съмнителен или доказан случай на заразен с COVID-19 през последните 14 дни преди отплаването;
 • при временни ограничения на пътуването, наложени от местни обстоятелства. Например някои страни могат да откажат виза или да не допуснат влизането на тяхна територия на база предишни пътувания или националност на пасажера.
Тези изисквания подлежат на промяна по всяко време!

 

 

Настаняване

Проверка на здравословното състояние на пасажерите
За да се осигурят здравословни и безопасни условия на борда, всички пътуващи ще бъдaт проверени за наличие на вирусоносителство на COVID-19:
 • ще бъде необходимо попълването на въпросник за здравословното състояние на пасажера (този въпросник ще бъде включен като част от круиз документите);
 • ще бъде проверена температурата по безконтактен път на всеки;
 • ще бъде проверено за наличие на симптоми за COVID-19.
В зависимост от резултатите, гостите може да бъдат подложени на повторна проверка (включително по-обстойно интервю, повторно измерване на температурата, медицински преглед, лабораторен тест) или да бъде отказан достъп до борда.

 

Организация на процесите в круиз терминала
 • За да се намали контакта между пасажерите и за да се осигури социално дистанциране, всеки пасажер ще бъде информиран за точния час в който да пристигне на круиз терминала и да премине през регистрационната процедура. Точният час ще бъде упоменат в круиз документите;
 • както круиз терминала, така и зоната за подход към кораба ще бъдат предварително щателно дезинфекцирани;
 • във връзка с местните разпоредби, по време на регистрацията, преминаването през круиз терминала и настаняването на борда, всички пасажери ще трябва да носят (медицински) маски;
 • ръчния и основния багаж също ще бъдат дезинфекцирани;
 • слизащите и качващите се пасажери няма да се засичат като туристопотоци.

 

 

На борда

Най-високи стандарти за хигиена на борда на всички кораби от флотилията
 • увеличена е честотата на почистване и дезинфекциране, въведени са нови почистващи методи, използват се същите дезинфектанти, като в болниците;
 • общите части и често посещаваните зони допълнително се обработват всяка нощ с технология с електростатичен спрей;
 • каютите се почистват всекидневно, с фокус върху често докосваните повърхности и обзавеждане. В края на всеки круиз се извършва щателно почистване и дезинфекция;
 • спортното и рекреационното оборудване, фитнес уреди, шезлонги, външна мебелировка, играчки, игри и клубовете за деца се почистват и дезинфекцират след всяко ползване;
 • очаква се пасажерите редовно да мият ръцете си и да ползват дезинфектант за ръце преди всяка дейност и преди посещение на общите зони. Ще има разположени диспенсъри с дезинфектант за ръце навсякъде на борда.
Въздухът на борда ще бъде изцяло свеж
100% свеж външен въздух ще влиза във всички каюти и общи площи. Няма да има рециркулация между каютите или в общите площи. Високоефективна технология с ултравиолетови лъчи UV-C ще пречиства въздуха, като ще убива 99,97% от всички микроби.

 

 

Медицински услуги с висококвалифицирани специалисти
Всички кораби от флотилията предлагат съвременни медицински услуги с увеличен брой медицински служители на борда и подпомагани от денонощен медицински екип на сушата:
 • всички кораби разполагат с модерен медицински център на борда, оборудван с уреди за тестване наличието на COVID-19 и с обдишватели;
 • по време на круиза ще се следи за здравното състояние на пасажерите и екипажа чрез дистанционно измерване на телесната им температура. При поява на грипни симптоми, гостите незабавно трябва да информират за това медицинския център. Веднага ще им бъде осигурено безплатно лечение;
 • медицинските служители на борда са обучени как да действат при наличие на COVID-19. Налице е план за реакция със съдействието на местните власти;
 • налице са и зони за изолация на кораба, които са снабдени с отделно въздухоподаване.

 

Отговорна социална дистанция
Направена е реорганизация на дейностите, има промени в организацията на обслужването, намален е капацитетът на заетост на заведенията така, че да могат и гостите и екипажа да прилагат необходимото социално дистанциране. Там, където няма как да бъде спазено дистанцирането в общите части или в асансьорите, ще бъде необходимо всички да сложат медицинска маска.
Добре обучен, добре оборудван и здрав екипаж
 • екипажът ежедневно преминава през детайлни здравни тестове и измерване на температурата, включително и за COVID-19 преди да се качи на борда;
 • екпажът е снабден и носи медицински маски и ръкавици по време на работния ден.

 

 

Забавления
Пасажерите ще продължат да се наслаждават на уникални моменти, в това число представления, кухня, екскурзии, забавления за семейства, пазаруване от бутици на борда, фитнес и услуги за красота, събития и т.н. Налице е нова организация за дейности и забавления за по-малки групи от хора. За болшинството от събитията включително и за вечерните представления ще се изисква предварителна резервация (без допълнително заплащане). Тъй като капацитетът на театъра е намален за да се спазват предписанията за социална дистанция, програмата е увеличена (разтеглена във времето), за да се даде възможност на всички пасажери да посетят желаните забавления.
Ресторанти и барове
Направено е преустройство на площите с оглед спазването на социална дистанция. Всички ястия и напитки ще бъдат сервирани от сервитьор. Самообслужването в бюфета временно ще бъде преустановено, като храната ще бъде поднасяна на порции от служителите. За безконтактно обслужване пасажерите ще могат да поръчват от менютата в ресторантите и баровете от личните си смартфони чрез QR-кодове.
Брегови екскурзии
Екскурзиите предлагани от MSC са с гаранция за спазване на всички противоепидемиологични мерки.

 

В случай на позитивен COVID-19 тест:
Случай 1
Пасажери, чиито резултати са позитивни на първия тест (имунофлуорисцентен), а впоследствие отрицателни на PCR тест, няма да бъдат допускани на борда на кораба, тъй като излизането на резултатите от PCR теста ще се забавят и корабът ще отплава.
Какви действия предстоят в Случай 1:
 • застраховката за COVID-19 (COVID Protection Plan) няма да може да бъде задействана, тъй като резултатът от PCR-теста е негативен;
 • MSC ще осигури на пасажерите повторна защита за настаняване на борда от следващото пристанище по маршрута, или за друг круиз и друга дата на отплаване* без допълнително заплащане; като друга алтернатива круиз линията ще предложи ваучер за бъдещ круиз или връщане на заплатената сума по настоящия круиз.
*Сходен маршрут/продължителност/сезон
 • в случай че пасажерите искат да се настанят на борда от следващото пристанище по маршрута, необходимите разходи за трансфер до там и настаняване в хотел няма да бъдат покривани от MSC
 • до следващия порт по маршрута ще бъде изпратено писмо, описващо гореспоменатите алтернативни варианти
Случай 2
Пасажери, чиито резултати са позитивни, независимо дали имат или нямат симптоми при регистрация на круиз терминала: ще бъде отказвано настаняване както на вирусоносителя, така и на всички пътуващи с него. Здравните власти ще бъдат информирани и оттам нататък те ще поемат грижа за вирусоносителя и неговите близки. Застраховката за COVID-19 ще бъде задействана.
Какви действия предстоят в Случай 2:
 • здравните власти в Генуа, Наполи или Палермо трябва да бъдат информирани от MSC; те ще издадат специфични инструкции и разпореждане за изчакване на резултатите от PCR теста, който е бил направен в круиз терминала. Обичайно времето за изчакване е в рамките на 6-8 часа.
 • здравните власти в Чивитавекия (Рим) очакват да бъдат информирани. Те ще преместят пасажерите до специално място, където ще изискат да бъде направено второ изследване и повторен тест.
Ще бъде ли разрешено на гостите да се приберат вкъщи? Това зависи изцяло от местните здравни власти. В този случай MSC ще съдейства на гостите. В случай че на пасажерите им бъде наложено да се настанят в хотел или друго средство за настаняване и да бъдат карантинирани, разходите ще бъдат поети от застраховката (COVID Protection Plan), ако има сключена такава. В противен случай гостите самостоятелно ще трябва да покрият всички разходи.
В случай, че гостите са пристигнали с автомобил: в този случай на пасажерите ще им бъде разрешено да се приберат обратно с автомобила си в къщи, освен ако няма друго нареждане от здравните власти;
В случай, че гостите са пристигнали с влак: на гостите няма да им бъде разрешено да се приберат вкъщи, но MSC ще им съдейства за това. Разходите ще бъдат поети от застраховката. Ако не, гостите самостоятелно ще трябва да покрият всички разходи по прибирането си.
В случай, че гостите са пристигнали със самолет: в този случай няма да им бъде позволено да се приберат. Здравните власти ще решат за детайлите, но в общия случай вирусоносителят ще бъде настанен на специално място (посочено от здравните власти или MSC), близките ще бъдат настанени от MSC и ще им бъде помогнато да се приберат вкъщи по най-бързия начин. Разходите ще бъдат поети от застраховката. Ако не, гостите самостоятелно ще трябва да покрият всички разходи по прибирането си.
Случай 3
При проверка на телесната температура, гост е с резултат по-висок или равен на 37,5 градуса по Целзий: в този случай настаняването на борда ще бъде отказано. MSC няма да направи (ще откаже) повторен тест (swab тест).
Застраховката за COVID-19 (COVID Protection Plan) не покрива случаите на отказано настаняване поради висока телесна температура, без доказан резултат за положителен COVID-19 тест.
В случай, че гостът реши да направи COVID тест веднага след отказаното настаняване на борда:
 • при положителен тест пасажерът ще трябва незабавно да се свърже със застрахователната компания за да получи тяхното решение;
 • при отрицателен тест пасажерът няма да получи обезщетение от MSC. Тук отново пасажерът ще трябва незабавно да се свърже със застрахователната компания за да получи тяхното решение за този случай.
Случай 4
Положителен тест за COVID-19 независимо дали има или няма симптоми по време на круиза:
Какви действия предстоят в Случай 4:
 • ще бъде активиран здравен протокол за изолация на борда по време на плаване. В случай, че пасажерът има сключена застраховка (COVID Protection Plan), той ще получи обезщетение за пропуснатите дни от круиза (тук без да се упоменава изрично в текста се подразбира, че пасажерите ще бъдат свалени от кораба в първото възможно пристанище по маршрута);
 • нововъзникналите разходи по придвижването на пасажерите до първоначалното пристанище от круиза (и при наличие на разрешение от местните здравни власти) ще бъдат организирани от Europe Assistance (при положение, че гостите имат сключена застраховка (COVID Protection Plan)).
 • След напускането на борда на кораба, в случай че се наложи карантина, при решение на здравните власти за настаняване в хотел или сходно място, Europe Assistance ще съдейства (при положение, че гостите имат сключена застраховка (COVID Protection Plan)).
Случай 5
Когато пасажерите пристигнат за настаняване на борда на кораба без предварително направен актуален PCR тест за COVID-19, най-много до 72 часа преди отплаване: в този случай настаняването на кораба ще бъде отказано. MSC няма да направи (ще откаже) повторен тест (swab тест).
PCR тестът не може да бъде направен от MSC на място в круиз терминала.
В Италия PCR тестовете се правят от Националната Здравна Служба и следват специфични национални предписания.
Важно е да се знае, че се очаква от гостите да направят своите PCR тестове в държавата си, преди да тръгнат да пътуват.
В този случай не се предвижда нито компенсация, нито връщане на платени суми.