Заедно с резервацията си за круиз, ще получите и проформа-фактура за депозит или пълно плащане в зависимост от оставащите дни до датата на отплаването. Банковите плащания могат да бъдат в лева (BGN) или в евро (EUR).

 

Банкови сметки:

 

   BGN

Титуляр: ТурМаркетинг ЕООД
IBAN: BG28 RZBB 9155 1060 3278 11
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк България ЕАД, бул. Никола Вапцаров 55, ЕКСПО 2000, район Лозенец, София 1407

 

   EUR

Титуляр: TourMarketing EOOD
IBAN: LT26 3500 0100 0235 2494
BIC: EVIULT21XXX
Paysera LT, UAB, Pilaites pr. 16, LT-04352, Vilnius, Lithuania